<meta gamleroskildesejlere  -  gamle roskilde sejlere - gamleroskildesejlere    Gamle Roskilde Sejlere    Gamle Sejlere   Sejlere -  Gamle Roskilde Sejlere's Historie

 

GAMLE ROSKILDE SEJLERE’S HISTORIE

I 1956 tog isen den faste bro som Roskilde Sejlklub havde ladet bygge af militæret året før. Klubben besluttede at bygge en ny bro, som så stod færdig sommeren samme år, og RS måtte i den anledning låne 30.000 kr. Medlemmerne af RS havde i nogen tid ønsket sig et nyt klubhus, og det blev bygget, delvis ved hjælp af frivillig arbejdskraft, og det stod færdig i 1962, med en yderligere gældsætning på 35.000 kr.

På baggrund af den betrængte økonomi for RS, besluttede Erik Christensen(Kræmmer)og to tidligere bestyrelsesmedlemmer, Frank Stensballe og Kæld Pedersen, at stifte en støtteforening til RS.

Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 13. januar 1962. Støtteforeningen blev stiftet under navnet Gamle Roskilde Sejlere. På generalforsamlingen valgtes Kæld Pedersen til formand, Ole Jacobsen og Ole Carstensen til bestyrelsesmedlemmer. I 1963 blev Kræmmer(EC)valgt til formand, og denne post bestred han i 27 år til 1990.

Gamle Roskilde Sejlere har til formål at været støtteforening for Roskilde Sejlklub, samt at være et samlingspunkt for nuværende og tidligere medlemmer. Foreningens indtægter kommer alene fra medlemmernes kontingenter, disse anvendes til foreningens drift, og i den udstrækning der er midler til det, til økonomisk støtte for Roskilde Sejlklub

 

 

                                                 AKTIVITETER

Gamle Roskilde Sejlere’s årlige generalforsamlingen afholdes i januar måned, med fællesspisning og herefter er der hyggeligt samvær med aktiviteter.

Der inviteres til en årlig sejlende skovtur hvor vore damer inviteres med, det tilstræbes at skaffe plads også til ikke bådejere.

Hvert 5 år arrangeres der en fest med vore damer.

 

 

 

BESTYRELSE

            Formand:  Ole Krüger,Smedegade 1, tlf.40802857                  

            

Sekretær:  Bjørn Kloster, tlf. 24807380

           

Kasserer:  Leif Knudsen, Strandvang 33, 4000 Roskilde, tlf. 46401101

 

 *******************

        

Kontakt vedrørende hjemmesiden til Erik Budtz tlf. 20210395            

 

 smedegade1@os.dk 

  bkloster@roskilde.dk

  leifknudsen196@gmail.com

erik@fruegade13.dk

Kalenderen: